Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Výrobci

Dodavatelé

Newsletter

Ochrana osobních údajů

  • Potvrzením objednávky Zákazník souhlasí se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, telefon, emailové spojení) ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je zákazníkem udělen na dobu neurčitou a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
  • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků CG nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení objednávky.

Zákazník souhlasí s tím, že mu ze strany CG mohou být na e-mail zadaný při objednávce zasílány informace charakteru obchodního sdělení.